Servis

parallax background

Kao specijalizovan servis samo za gasne kotlove posedujemo puno poznavanje uredjaja i opreme Bosch grejne tehnike. Kupovinom i montažom Bosch gasnog kotla, koju možete obaviti i kod nas, pozivate nas da ga pustimo u rad i overimo garanciju. Nakon godinu dana imate pravo na produženje garancije na još godinu dana.

Nakon redovnog odžavanja i isteka dvogodišnje garancije koju daje “Robert Bosch” doo Beograd, stičete pravo na servisnu garanciju u trajanju od još tri godine.

junkers gasni kotlovi

U servisu se obavlja popravka stabilnih i zidnih gasnih kotlova (fasadnih i na dimnjak) korišćenih u domaćinstvu i industriji.

Bosch gasni kotlovi predstavljaju najbolji izbor, jer su najkvalitetniji i najdugotrajniji na našem tržištu.

Uredjaji koje servisiramo su:

- konvencionalni gasni kotlovi

- kondenzacioni gasni kotlovi

- kotlovi na čvrsto gorivo i pelet

- protočni gasni bojleri za pripremu tople sanitarne vode

- solarni sistemi

Pored redovnog ručnog alata, u svom servisu imamo i aparate koji nam pomažu da uređaje koje donesemo u servis fabrički podesimo. Ispitni sto za gasne kotlove, pumpa za hemijsko čišćenje izmenjivača, digitalni i analogni manometri i barometri, digitalni elektro-merni instrumenti, merači protoka i produkata sagorevanja su samo neki od njih.

Uslovi garancije

„Servisna garancija“ nije obavezujuća, ona za cilj ima redovno održavanje koje će za rezultat imati pravilan, pouzdan i najbitnije bezbedan rad uređaja u Vašem domaćinstvu.

„Servisna garancija“ je garancija na koju imate pravo nakon isteka redovne garancije date od strane „Robert Bosch“ doo Beograd, a koju Vam daje ovlašćeni servis koji Vaš uredjaj prvi put pustio u rad i nakon toga ga redovno održavao. U Vašem slučaju to je ovlašćeni servis „Bobteh-gas“ SZTR , Novi Sad.

„Servisna garancija“ zahteva sa Vaše strane da uređaj i dalje redovno nastavite servisirati jednom godišnje u približno vreme kada je i prvi put pušten u rad.

Kao korisnik „Servisne garancije“, a u slučaju nastanka kvara na uredjaju servis je u obavezi da Vam intervenciju na uredjaju naplati samo u visini koja odgovara ceni ugradjenog rezervnog dela. Cena rezervnog dela je navedena na originalnom pakovanju u vidu tzv. grupe cena (PG). Vrednost odredjene grupe cena odredjuje direktno „Robert Bosch“ doo Beograd i nije moguće menjanje cena od strane servisa. U trenutku naplate imate pravo na uvid u cenovnik koji serviser uvek ima u toku servisne intervencije.

„Servisna garancija“nema vek trajanja. Dokle god vršite jednogodišnji servis i pregled kotla imate pravo na nju. Vi je možete prekinuti u svakom momentu. “Servisna garancija“ prestaje da važi nakon isteka kalendarske godine gledano od datuma zadnjeg izvršenog servisiranja uredjaja.

LAK IZBOR ZA KVALITETAN SERVIS